Gurin Eszter vagyok, mediátor, szociálpedagógus, life coach

Mediátor Esztergom – Tanító-olasz nyelvoktató szakon végeztem, majd szociálpedagógus végzettséget szereztem. Saját nyelvoktató vállalkozásomban tanítottam/tanítok korszerű technikát használva, online is. Diákjaim sokszor megtiszteltek és megtisztelnek bizalmukkal, önkéntes munkáimban is szerepet kapott a segítés. 2016-ban vizsgáztam, mint life coach és mediátor.

Mediátor/közvetítői igazolvány szám: T/002688.

Tagja vagyok a Közép-európai Mediációs Intézetnek és az Országos Mediációs Egyesületnek.

Továbbképzéseim:

2017. A családi mediációhoz szükséges jogi ismeretek a gyakorlatban (Közép Európai Mediációs Intézet)

2017. Családi mediáció a gyakorlatban (Közép Európai Mediációs Intézet)

2017. Családi mediáció, gyermekvédelmi közvetítői eljárás hatékonyságához szükséges speciális ismeretek, készségek, gyakorlati módszerek (Közép Európai Mediációs Intézet)

Mediátorként segítek a konfliktusban állóknak, ha úgy tűnik, valami véglegesen elromlott. Elemezzük, értelmezzük a helyzetet, megpróbáljuk a másik nézőpontot is megérteni és egy kölcsönösen megfelelő megállapodást elfogadni. Mediálok a párkapcsolati, gyermekelhelyezési, válási, családi, iskolai konfliktusok megoldásában. A mediáció mellett szívesen tartok előadásokat konfliktuskezelésről, erőszakmentes (asszertív) kommunikációról, illetve vállalok kiscsoportos tréningeket oktatási intézményekben, munkahelyen, szülői klubokban, közösségekben.

Mediáció

A mediáció egy békés konfliktuskezelési módszer, amikor a mediátor – semleges, harmadik félként – segítséget nyújt a vita rendezéshez, de nem ő dönti el a vitát. A mediáció folyamatában a felek egyenrangú partnerként vesznek részt és a cél egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrejötte. Mediációval elkerülhetőek akár a hosszas pereskedések is. A mediáció együttműködésen alapul, nem a jogok és kötelességek mentén dolgozik, hanem mindkét fél igényei, érdekei alapján. A folyamat bizalmas, nem nyilvános. A mediátor olyan megfelelő képzettséggel rendelkező szakember, aki felvételt nyert az illetékes minisztérium közvetítõi névjegyzékébe. Milyen esetben érdemes mediációs szolgáltatást igénybe venni?

 • családi
 • kamaszkori
 • válási és párkapcsolati
 • oktatási
 • szociális
 • gazdasági
 • munkaügyi konfliktusok esetén

Mediáció folyamata

 1. A vitás ügy bármelyik résztvevője fordulhat mediátorhoz, illetve közös elhatározással, együtt is megtehetik ezt.
 2. Amennyiben csak az egyik fél jelentkezett, a mediátor értesíti a vita másik (vagy többi) érintettjét is, és felajánlja számára (számukra) a probléma mediációval történő megoldását.
 3. Amennyiben a mediációval minden fél egyetért, külön-külön sor kerül az előkészítő beszélgetésekre (alkalmanként általában 1 óra).
 4. Ha minden fél részt vett az egyedi előkészítő beszélgetésen, és már nincs szükség többre, egy egyeztetett időpontban sor kerül a mediációs ülésre, amelyen minden érintett részt vesz (az ülés általában kb. 3 óra).
 5. Mediációs folyamat időtartama maximum 4 hónap (jellemzően 3-5 alkalom), de akár az első alkalommal is megszülethet az egyezség.
 6. Sikeres mediáció esetén a felek aláírják az írásba foglalt megállapodást.

Árak

Mediáció:  előkészítő beszélgetés 4000 ft/óra/ügyfél, mediációs ülés 10000 ft/óra. (egy mediációs ülés kb. 3 óra) Kettőnél több ügyfél esetén egyedi a díjszabás. Bírósági ügyeknél ha megállapodás születik, a bírósági illeték összege különböző mértékben mérsékelhető.

Mediátor Esztergom

2500 Esztergom, Szent Tamás u. 1., Kucklander Irodaház, II. emelet 307. 129-es kapucsengő

Mediátor Esztergom

2500 Esztergom, Szent Tamás u. 1., Kucklander Irodaház, II. emelet 307. 129-es kapucsengő